Групи за развитие

Група за откриване и отключване на потенциала, поставяне на цели и реализирането им