Услуги/цени

Коучинг
Коучингът е за хора, които са готови да направят промяна и да поемат отговорност за собственият си живот. Коучингът ще ви даде възможност да се свържете отново със себе си и да упражните контрол над живота си.
Коучингът е въпрос, отговорът на който ще покаже и провокира верния път към истинското самоосъзнаване, към промяната и към свободата да направиш нещо. Обикновено, когато търсите щастието/успеха/реализацията, търсите и вярната посока и решение,а коучингът е нещото, което ще помогне сами да намерите пътя, начина и действията за предприемане, за да го постигнете.
Коучингът ще ви помогне да откриете кои малки навици ви помагат или пречат и които ще промените или затвърдите, за да вървите към успеха. Коучингът акцентира върху уменията ви, върху вашия потенциал и върху вашите възможности.
Коучингът не е съветване, не е терапия, а възможност да откриете и развиете своите силни страни.
Сесиите се провеждат с телефонен разговор/чат по скайп и са с времетраене 60 минути.

– единична коучинг сесия с телефонен разговор – 80 лв.
– единична коучинг сесия с чат – 50 лв.
– пакет Коучинг с телефонен разговор – 250 лв. (включва 4 коучинг-сесии + 1 безплатна сесия).
– пакет Коучинг с чат – 160 лв. (включва 4 коучинг-сесии + 1 безплатна сесия)

Менторство
Менторът подпомага процеса на развитие и придобиване на по-голяма опитност в различни направления. Използвайки ментор, по-бързо и лесно ще развиете човешкия и професионалния си потенциал, ще създавате връзки и контакти. Менторът ще подпомогне кариерното ви развитие, ще ви даде нови знания, които ще ви тласнат към израстване. Обмяната на ценни мнения и гледни точки и смяната на перспектива с ментор, ще помогне да повишите самооценката и самоуважението си и да придобиете важни умения по вълнуващите ви теми.

– месечен абонамент – по договаряне, в зависимост от темата и честотата на комуникация.

Обучения/семинари

Facebook Comments