Какви са пречките, за да функционира един екип?
team-ii-1238320

След като преди време направих разграничението между група и екип (Каква е разликата между група и екип?), днес продължавам с причините, един екип да среща трудности. Сигурна съм, че няма да съм изчерпателна и че не всички могат да се отнасят за един екип, но преодоляването на поне една, ще подобри ефективността му.
Невъзможност за измерване или оценяване на резултатите от работата. Заедно със създаването на екипа е добре да има и някаква система, с която да се измерват или оценяват резултатите от работата му.
Защо е важно? Предизвикателството за постигане на определени резултати, особено ако са значими за всички членове, повишава ефективността. От друга страна, всеки екип е нужно да „произвежда“ някакви резултати, иначе се обезсмисля съществуването му. Също така и организирането му е по-лесно, когато може да се измери и успеха му.
Съревнованието между членовете на екипа. Изключително много пречи върху хармоничността на екипа и сътрудничеството между отделните членове.
Защо е важно? Надпреварването в един колектив е сигурен начин да се стигне до нездравословни конфликти. Една от характеристиките на добрия екип е доверието и съревнованието е от най-големите пречки то да се създаде или да стане причина за бързото му разрушаване.
Фокусиране към отделната личност. Самият израз е в конфликт със смисъла на думата „екип“. И тук  идеята не е да не се поощряват идеите или индивидуализма, а по-скоро как те биха се отнесли към резултата и успеха на екипа.
Защо е важно? Води до етап, в който отделни личности се чувстват неоценени или незабелязани, което намалява креативността и производителността им.
Прекалено голям екип. Големите екипи са трудни за управление, имат затруднена комуникация и контрол.
Защо е важно? Нараства вероятността за сформирането на групички, което е предпоставка за конфликти. Има различни изследвания и статистики за това, от колко човека е „добрият“ екип. По-малките екипи са по-сплотени, участието на членовете е по-голямо и са по-гъвкави. Единствено биха се затруднили с постигането на съгласие при различни мнения или разрешаване на конфликти. Все пак броят на членовете се определя от целите на екипа.
Липсва модел, на който да се подражава. Примерите, дори и лоши, са необходими, за да има едно ниво, което да се търси или избягва.
Защо е важно? Защото обичаме да се сравняваме и това да бъдем по-добри ни мотивира и амбицира.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *