Каква е разликата между група и екип?
colleagues-1238030

Групата ли е екип или екипът е група?
Второто със сигурност и то защото във всичките определения за екип фигурира думата „група“ или „брой хора“ (което си е група). Ето някои от тях;
– Екип е група от хора, обединени от една обща цел.
– Екипът е енергична група от хора, посветили се на постигането на общи цели. Работят добре заедно, разбират се и съвместната им дейност води до високи резултати. Това е според Франсис и Янг.
Определението, което е най-близо до моето разбиране за екип е на Катсенбах и Смит: „Екипът представлява малка група от хора с взаимнодопълващи се умения, които са се посветили на една обща цел, имат общи задачи и подход, за които са отговорни един пред друг„.
Тогава кога една група е само група и кога се превръща в екип?
В последните години все повече се налагат екипите и екипната работа като част от организациите. Ефективността на екипите се е доказала многократно, когато става въпрос за постигане на по-добри резултати, отколкото би могъл отделния човек. Екипите могат да бъдат по-гъвкави и поемат повече рискове, раждат повече идеи, а и хората, в тях, се мотивират взаимно.
Звучи добре, но защо тогава някои екипи са много, много успешни, а при други ги крепи единствено думата „екип“?
За мен отговорът е, че се смесват понятията група и екип, разликите между които може би са трудно забележими, но пък много съществени.
И така, след проучване на приликите и разликите, отделих следното:
1. В една група чувствата не са част от работата, в екипа чувствата се изразяват открито.
2. В една група хората работят заедно, в екипа хората работят заедно и се поддържат взаимно.
3. В една група задачите и целите са или лични, или неясни, в екипа целите са общи за всички.
4. В една група информация се дава само при необходимост, в екипа информацията се споделя свободно.
5. В една група конфликтите се потушават, в екипа конфликтите се обсъждат и разрешават.
6. В една група доверието и откритостта са премерени, в екипа има взаимно доверие между хората.
Има едно погрешно схващане, че с течение на времето една група автоматично ще се превърне в екип. За съжаление, единици са групите, които могат сами да се трансформират в екип. Ние всекидневно сме в групи: в работата, в свободното си време, вкъщи, но помислете: кои от тях са екипи?
Въпреки, че дейността на екипите е по-ефективна от тази на групите, има ситуации, когато необходимостта от създаването им може изобщо да не съществува. А когато е неуместен, може да доведе до много повече загуба на време и усилия.
Та екипът не е отговор на всяка потребност и/или ситуация.

Вие в група или в екип сте?

Очаквайте скоро още по темата за изграждане, работа и как една група може да се превърне в екип…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *