Това ли е моята цел?
check

Зависимостта между целите и действията е пропорционална, т.е. постигането и зависи от предприетите действия.

Колко мотивирани сте, за да предприемете тези действия? Отговорете на въпросите по-долу, за да разберете това ли е целта, която да ви мотивира. Отговаряйте дори вашите отговори да се повтарят. Информацията, до която ще стигнете, ще ви помогне да се фокусирате и да бъдете по-мотивирани в действията си по постигането им.

Упражнението можете да го правите с всяка цел, която си поставяте.

Напишете целта си:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Защо искате да постигнете тази цел? Какво ще ви даде?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

И защо искате това? Какво ще ви даде?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

И защо искате това? Какво ще ви даде?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

И защо искате това? Какво ще ви даде?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Как осъществяването на тази цел ще ви накара да се почувствате?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Готови ли сте?

Това чувство ли търсихте, когато задавахте целта си?

Сега решете какво действие ще предприемете, по пътя към тази или друга цел.
Действие:………………………………..
Кога:……………………………………

Facebook Comments