Какво представляват ценностите и как влияят на живота ни?

Ценностната система е основата в индивидуалното ни развитие, която ни позволява да изградим собствена система от правила, норми и поведение. Всички наши решения, всички наши взаимоотношения, всяка изречена дума, изразяват ценностната ни система. Тя е съвкупност от ценности, които могат да бъдат действия, чувства, душевни състояния, качества, умения. Ценностите са устойчиви убеждения, че определено действие/мисъл/чувство се предпочита от човека пред други такива. Общото между тях е, в положителното отношение на отделната личност към тези й убеждения. Съществуват четири категории ценности : Лични ценности, Духовни ценности, Кариерни ценности, Семейни ценности.
Казано с други думи ценностите са това, което сме. Не това, което бихме искали да бъдем и не това, което мислим, че трябва да бъдем. Това е, което сме в живота – в този момент. Ценностите са най-пълната форма на себеизразяване и отношение към света. Те са компасът, който показва посоката към това „да бъдеш верен на себе си“.
Ценностната система се гради през целия житейски път, като началото е положено още в първите години на семейното и обществено възпитание. Тя е строго индивидуална за всеки човек. Формира се през времето на три главни периода:
– раждането до 7-годишна възраст;
– 8 – 13 годишна възраст;
– 13 – 21 годишна възраст.
В тези периоди се формират знанията за това кое е добро, важно, желано, полезно и т.н. Тези знания се наричат ценности или стойности и определят поведението на човека.
Човешките ценности са стабилни величини във времето, но въпреки това подлежат на промяна. Те могат да се променят заедно с промяната на човека и неговата дефиниция за щастие в различните периоди на живота му. Ценности, които са били важни в миналото (например успех в кариера и материален статус) може да не са толкова значими в настоящето и приоритет да бъдат други (например здраве и семейство).
Всички цели и начините на тяхното достигане се определят от ценностната ни система. Ценностите влияят на поведението ни, общуването ни и могат да ни дадат отговор на основните въпроси: Какви искаме да бъдем? Къде искаме да отидем? и Как да стигнем до там? Ето защо е от изключителна важност да сме наясно с тях.
Всеки човек свои лични ценности. Те му помагат да се изгради като индивидуална личност със своите си стремежи, мечти, цели, поведение и други потребности. Основната полза от това да да разбере ценностите си е, че така ще получи изключително ясен фокус в живота си. Благодарение на това ще може да взема решения и да предприема обмислени действия във всяка една сфера на живота си. Ще може да подобри най-важните за него области.
Когато придобият тази яснота, всичко ще става по-лесно: от подобряване на самочувствието, вземането на решение, поставяне на цел до избор на всяка стъпка към постигането й. Защо това е важно? Защото ценностите са пряко свързани с усещането за щастие и нещастие.
Когато правите неща, които са в хармония с ценностите ви, ще се чувствате добре, дори щастливо. Ще изпитвате удовлетворение от себе си, защото изборите и постъпките, които ще правите ще са в съзвучие с вашите вътрешни убеждения за това кое е правилно и неправилно. Ще имате реална самооценка и ще живеете по своите здравословни правила, които ще ви помогнат в дългосрочен план. Валидно е и обратното: всяко нещо, което не е в унисон с ценностите ви ще ви кара да изпитвате дискомфорт, да усещате вина, тревога, стрес. А това са все неща свързани с нещастието и ниското самочувствие. Тук е една от основната роля на коучинга, защото: „Коучингът е похват, който отключва потенциала на хората…“, придвижва ви напред към вашата цел, към вашето усещане за щастие. А когато сте наясно с тях ще ги приемете за свои, дълбоко в себе си, и по-естествено ще преминавате през своите стъпки към успех, ще се развивате в посоката, която целите и съвсем осъзнато ще вървите по пътя на щастието.
Определяне на ценностите е изключително важно, защото вземането на решения е много по-лесно да стане през призмата на вашите ценности. Въпреки това процесът за изясняване на стойностите често може да се окаже труден за вас. Работата за определяне на ценностите ви позволява да се замислите и да ги декларирате. От практическа гледна точка, упражненията за идентифициране и изясняване на ценностите ви помагат да се запознаете със себе си. Въз основа на тези ценности, можете да направите правилен избор на най-обещаващите и подходящи стратегии и идентифициране на ситуации, в които проблемът се върти около ценностите в живота ви.