Едно от основните неща, които владее добрият коуч, е да слуша!

Странно е, нали? Вие говорите ли говорите, а коучът насреща само слуша!
Слушането е основата на коучинга. Да бъдеш слушан е удивително преживяване, хората се разгръщат, когато знаят, че наистина ги слушат. Те се чувстват по-безопасно и по-сигурни, а доверието расте. Ето защо слушането е толкова важно за коучинга. Слушането е талант, който е даден на всеки човек в някаква степен. Хората, които стават коучове, обикновено са талантливи слушатели. Но слушането е и умение, което всеки може да научи и да развие чрез обучение. В коучинга има два аспекта на слушане. Първият аспект е осъзнаването. То е свързано с информацията, която получаваме от думите, тона, езика на тялото на клиента. Осъзнатото слушане е свързано с всички сетива и интуиция на коуча. Вторият аспект е свързан с въздействието на слушането върху клиента, т.е. какви действия да се предприемат след това. В този смисъл в коучинг отношенията слушането не е пасивно. Разделено е на три нива, които дават на коуча разбиране и осъзнатост за слушане на много по-дълбоко ниво.
Във всекидневието обикновено се използва най-ниското ниво, насочено съм самите нас. Всичко чуто се тълкува спрямо нашата гледна точка. Това е нивото, което добрият коуч не си позволява по време на сесиите с клиенти.
Тъй като коучингът е насочен само и изключително към клиента, то и слушането е фокусирано изцяло към коучвания. Слушането навлиза в по-високи нива, в които коучът е като огледало за своя клиент, със съзнание изцяло насочено към него. Тук вече се чуват думите, усещат се емоциите и неизказаните мисли. Това е нивото на емпатия, изясняване, сътрудничество. Добрият коуч поема енергията и информацията от клиента, за да я обработи, отрази обратно, осъзнае въздействието върху клиента и получи нова информация.
Да слушаш е едновременно изкуство и умение. Умение да си фокусиран и открит, наблюдаващ и чувствителен. Изкуство е да слушаш със сетивата си: да чуваш, виждаш, помирисваш и усещаш. Изкуство е да превключваш от действие в бездействие и взаимодействие. Да получаваш едновременно информация от собствените си свят, от света на клиента и от света около него.
Слушането е входната точка за целия коучинг. В този смисъл е и едно от най-важните умения на добрия коуч. Да слуша с намерението за клиента и неговата цел, за визията му, ценностите му и изборите, които прави. Добрият коуч слуша за съпротиви и противоречия по пътя към целта, за да помогне в тяхното преодоляване.