Какво представлява коучингът

Буквалният превод на коучинг, от английски, е „да тренирам“, „да обучавам“, а на коуч – треньор, инструктор. На български език е прието да се използва английската дума. И ако едни се дразнят от използването на чуждици, то при други провокира въпросите: Какво е коучинг? и Какво прави коучът? Основната причина да се взаимстват английските думи е, че дословният и превод не може да обхване всички аспекти на това какво може да се постигне с коучинг и какво може да направи коучът за клиента си.
Същината на коучинга е, че: чрез него се отключва потенциала на хората, за да се максимизира тяхната успеваемост. Основната част от коучинга е да помогне на хората да се научат да потушават вътрешния си глас и да позволят на инстинктите, интуицията или подсъзнанието си да заработи. В самата си същност коучингът е начин за достигане на себеактуализация, т.е. когато не само сме опознали себе си, но и се чувстваме спокойни и приемащи личността, която сме открили. Преминавайки през коучинг процеса преоценяваме кои всъщност сме, кои са приоритетите ни и вземаме съзнателно решение относно бъдещето, което искаме и можем да създадем.
Освен на спортните си корени, коучингът разчита и на психологически похвати. И ако в класическата психология, човекът се разглежда като празен съд, в който трябва и може да се излива всичко (познания, ценности, маниери и др.), то според теориите на коучинга, хората могат да бъдат сравнени на жълъди, всеки от който има възможностите и потенциала да стане мощен и впечатляващ дъб. И този жълъд има единствено нужда от окуражаване и подкрепа по пътя към светлина, към която се стреми. И този жълъд има всичките умения и величие, за да го направи.
Коучингът представлява разговор – диалог между т.нар. клиент и коуча. В рамките на този разговор, коучът насърчава и осигурява подкрепа на клиента да потърси и намери отговорите на всичките си въпроси, защото в действителност всеки има отговор и решение за всяка своя енигма. Всъщност коучингът дава достъп до това, което вече знае клиентът и помага със справянето на получения отговор и решение.


Welcome to Noble Manhattan Group