Какви са ползите за клиента от коучинга?

Не само спортистите, които се занимават професионално със спорт имат нужда от треньор. Много хора изпитват нуждата някой да им помогне да разберат какви са ценностите им, какво ги движи напред. Имат необходимостта да отключат потенциала си, да си поставят цели, постигането на които ще им даде усещане за щастие и удовлетворение. Други имат нужда да им се помогне да си съставят план, който с последователност и упоритост да ги доведе до набелязаните цели. Всички тези хора могат да се възползват от коучинг услугите.
Ползите за клиента са свързани с основните елементи на коучинга: Осъзнатост, Отговорност, Избор, Цел, Ресурси, Изпълнение:
Осъзнатост – в процеса на коучинга, клиентът става по-осъзнат относно действителността, в която живее. Осъзнава ценностите, които следва и изборите, които прави в ежедневието си.
Избор – след като е осъзнал всичките му необходими неща, клиентът, подкрепян от коуча, прави важни избори относно личния си живот, кариерата, здравето си и т.н.
Цел – клиентът, подкрепян от коуча, си поставя цели, които са в синхрон с осъзнатите ценности и убеждения.
Ресурси – съвместно определят необходимите ресурси за изпълнението на целите.
Изпълнение и отговорност – отговорността за изпълнението на целите е в ръцете единствено на клиента, като коучът му предоставя подкрепа и насърчение по време на целия процес.
В един краткосрочен план, коучингът разрешава текущи проблеми и постига по-скоро оперативни цели.
В дългосрочен план , коучингът помага за по-добро качество на живот и израстване.