За какво служи коучингът

Основната роля на коучинга е, чрез изградената мощна взаимовръзка между клиента и коуча, да спомогне на клиента да разбере настоящата си ситуация, къде точно се намира и къде всъщност иска да стигне. По време на коучинга се получва яснота какво и как бихме искали да променим в настоящето, да ни държи фокусиран върху това, за да можем да се предвижваме все по-напред. От друга страна, коучингът помага да се справяме с чисто човешките фактори, които могат да ни се изпречат по пътя към целта като отлагане, страх, песимизъм и др.

Основният фокус на коучинга е да подкрепя и насърчава възможностите на клиента да открива и достига до своите решения сам. Коучингът свързва човека с вътрешното му „Аз“, събуждайки потенциала си.

Ключовите характеристики на коучинга са потенциал, ценности, цели и изпълнение. И както казва Веселин Михайлов (професионален коуч и НЛП – мастър): „ Коучингът е похват, който отключва потенциала на хората, които се възползват от него като разкрива основни ценности, поставя цели спрямо тях и предлага подкрепа за изпълнението им. “

Казано по друг начин, коучингът е процес, който има за цел да подобри представянето и да се фокусира върху „тук и сега“, а не върху далечното минало или бъдеще. Макар коучингът да има различни модели за работа, то коучът не се разглежда като експерт, а като фасилитатор на ученето. Има огромна разлика между това някой да се учи и да му се помогне да се учи. В коучинга, коучът основно помога на клиена да подобри собственото си представяне, т.е. помага му да се учи.

И под цел не разбирайте само нова работа, партньор или нещо материално. Цел е вътрешната промяна на нагласата, навиците и всичко свързано с това, да бъдете по- успешни, по-щастливи и по- балансирани. Това може да е самочувствие, физическа форма, образование, взаимоотношения, начин на възприемане или стил на обличане.


Welcome to Noble Manhattan Group