Какво не е коучингът

Коучингът :
– Не наставлява, а изгражда ентусиазъм;
– Не осъжда хората, а се отнася с уважение към всеки клиент;
– Не поддържа атмосфера на страх и предпазливост, а създава климат на доверие и свобода за изразяване на идеи;
– Не се отнася с клиентите като с деца, а като с възрастни с отговорности и самостоятелни решения;
– Не премълчава информация за „ваше добро“, а обменя регулярно такава;
– Не обобщава проблеми на личността, а идентифицира поведение, което да се промени;
– Не се фокусира върху неспособностите, а поддържа положителни очаквания въз основа на силните страни;
– Не чака да бъдат допуснати грешки и да критикува, а предлага редовно положителна и подкрепяща обратна връзка;
– Не дава инструкции, а подпомага;
– Не слуша само това, което искаме да чуем, а слуша с разбиране;
– Не е еднопосочна комуникация, а осигурява двупосочна комуникация между клиент и коуч;
– Не предпазва личната територия на действие, а действа като поддръжник и защитник;
– Не потушава конфликта, а прави конструктивно използването на различията;
– Не контролира и управлява разговора, а предоставя посока чрез участие в разговора;
– Не подозира клиентите, а се отнася с доверие към всички;
– Не оценява от гледна точка на йерархията, а оценява приноса на всеки член на екипа;
– Не наказва другите за грешките им, а допуска грешки, защото всичко е опит;
– Не е скрит зад защитата на позицията или силата, а е истински и неподправен;
– Не дава отговори, а подпомага другите да успеят да намерят своите;
– Не е менторство;
– Не е терапия;
– Не е консултиране;
– Не е мода, а гаранция за успех във всяка една област от живота ни.

Запиши се за коучинг-разговор на coaching@yoursofia.com