Коучинг

„Коучингът е процес, който ви помага да функционирате на най-високото възможно ниво, посредством индивидуалното и лично съдействие на професионалист, който ви провокира, стимулира и тласка да растете“. (Джерард О’Донован)

Виж: Какво представляват ценностите и как вляят на живота ни?
Ценностната система е основата в индивидуалното ни развитие, която ни позволява да изградим собствена система от правила, норми и поведение. Всички наши решения, всички наши взаимоотношения, всяка изречена дума, изразяват ценностната ни система. Тя е съвкупност от ценности, които могат да бъдат действия, чувства, Прочети още …

Виж: Коучингът като на филм
Ако ви е трудно да си представите как работи коучингът, то в следващите няколко реда, ще се опитам да го представя като сцени от филм:
Сцена 1: Срещата – клиентът се свърза с коуча. Уточняват се начините на работа, очакванията, създава се рапорт. Коучът излъчва уважение, съпричастност, увереност, смелост, подкрепа. Клиентът представя картина на желанието/мечтата/целта. Прочети още …

Виж: Какви са ползите за клиента?
Не само спортистите, които се занимават професионално със спорт имат нужда от треньор. Много хора изпитват нуждата някой да им помогне да разберат какви са ценностите им, какво ги движи напред. Имат необходимостта да отключат потенциала си, да си поставят цели, постигането на които ще им даде усещане за щастие и удовлетворение.Прочети още …

Виж: Какво представлява коучингът?
Буквалният превод на коучинг, от английски, е „да тренирам“, „да обучавам“, а на коуч – треньор, инструктор. На български език е прието да се използва английската дума. И ако едни се дразнят от използването на чуждици, то при други провокира въпросите: Какво е коучинг? и Какво прави коучът? Основната причина да се взаимстват английските думи е, че дословният и превод не може да обхване всички аспекти на това какво може да се постигне с коучинг и какво може да направи коучът за клиента си. Прочети още …

Виж: Какво не е коучингът?
Коучингът :
– Не наставлява, а изгражда ентусиазъм;
– Не осъжда хората, а се отнася с уважение към всеки клиент;
– Не поддържа атмосфера на страх и предпазливост, а създава климат на доверие и свобода за изразяване на идеи; Прочети още …

Виж: За какво служи коучингът?
Основната роля на коучинга е, чрез изградената мощна взаимовръзка между клиента и коуча, да спомогне на клиента да разбере настоящата си ситуация, къде точно се намира и къде всъщност иска да стигне. По време на коучинга се получва яснота какво и как бихме искали да променим в настоящето, да ни държи фокусиран върху това, за да можем да се предвижваме все по-напред. От друга страна, коучингът помага да се справяме с чисто човешките фактори, които могат да ни се изпречат по пътя към целта като отлагане, страх, песимизъм и др. Прочети още …

Виж: Професионалният коуч е основна част от коучинга
Професионалният коучинг не дава готови решения или модели, не наставлява и поучава и не дава съвети.
Професионалният коуч вярва в знанието на клиента, относно всички отговори, които търси, дори и да изглеждат неясни или дълбоко скрити вътре в него. Прочети още …

Facebook Comments