Коучинг

„Коучингът е процес, който ви помага да функционирате на най-високото възможно ниво, посредством индивидуалното и лично съдействие на професионалист, който ви провокира, стимулира и тласка да растете“. (Джерард О’Донован)

Прочети: Какво е да си коуч?! Онзи ден една приятелка ме попита:
– Какво е да си коуч?
– Хубаво е…..към статията …

Прочети: Едно от основните неща, които владее добрият коуч, е да слуша! Странно е, нали? Вие говорите ли говорите, а коучът насреща само слуша!
Слушането е основата на коучинга. Да бъдеш слушан е удивително …към статията …

Прочети: Въздействие на ограничаващите убеждения и как да се справим с тях? Веднъж подвластни на негативните убеждения за себе си, ние търсим непрекъснато доказателства за тяхната истинност, а доводи за оборването им не намираме. Ако в …към статията …

Прочети: Какво представляват убежденията? Убеждението е част от нашия умствен свят. Тълкуването на думата в речника започва от разбиране, схващане и мнение до идеята за съзнание и осъзнаване. Всъщност убежденията са…към статията …

Прочети: Какви са предимствата да не осъждаме?
Всеки има право да оцени по негативен или позитивен начин събитията, с които се сблъсква, но не бива да стига до осъждане на човешката личност. Всеки човек е индивидуалност…към статията …

Прочети: Коучингът – още един поглед
Изчела съм достатъчно литература за коучинга, преминала съм през професионално обучение, подготвила съм си още поне дузина материали за четене. И във всеки от материалите намирам по нещо повече и нещо различно за коучинга….към статията …

Прочети: Какво представляват ценностите и как вляят на живота ни?
Ценностната система е основата в индивидуалното ни развитие, която ни позволява да изградим собствена система от правила, норми и поведение. Всички наши решения, всички наши взаимоотношения, всяка изречена дума, изразяват ценностната ни система. Тя е съвкупност от ценности, които могат да бъдат действия, чувства,… към статията …

Прочети: Коучингът като на филм
Ако ви е трудно да си представите как работи коучингът, то в следващите няколко реда, ще се опитам да го представя като сцени от филм:
Сцена 1: Срещата – клиентът се свърза с коуча. Уточняват се начините на работа, очакванията, създава се рапорт. Коучът излъчва уважение, съпричастност, увереност, смелост, подкрепа. Клиентът представя картина на желанието/мечтата/целта. …към статията …

Прочети: Какви са ползите за клиента?
Не само спортистите, които се занимават професионално със спорт имат нужда от треньор. Много хора изпитват нуждата някой да им помогне да разберат какви са ценностите им, какво ги движи напред. Имат необходимостта да отключат потенциала си, да си поставят цели, постигането на които ще им даде усещане за щастие и удовлетворение….към статията …

Прочети: Какво представлява коучингът?
Буквалният превод на коучинг, от английски, е „да тренирам“, „да обучавам“, а на коуч – треньор, инструктор. На български език е прието да се използва английската дума. И ако едни се дразнят от използването на чуждици, то при други провокира въпросите: Какво е коучинг? и Какво прави коучът? Основната причина да се взаимстват английските думи е, че дословният и превод не може да обхване всички аспекти на това какво може да се постигне с коучинг и какво може да направи коучът за клиента си. …към статията …

Прочети: Какво не е коучингът?
Коучингът :
– Не наставлява, а изгражда ентусиазъм;
– Не осъжда хората, а се отнася с уважение към всеки клиент;
– Не поддържа атмосфера на страх и предпазливост, а създава климат на доверие и свобода за изразяване на идеи;… към статията …

Прочети: За какво служи коучингът?
Основната роля на коучинга е, чрез изградената мощна взаимовръзка между клиента и коуча, да спомогне на клиента да разбере настоящата си ситуация, къде точно се намира и къде всъщност иска да стигне. По време на коучинга се получва яснота какво и как бихме искали да променим в настоящето, да ни държи фокусиран върху това, за да можем да се предвижваме все по-напред. От друга страна, коучингът помага да се справяме с чисто човешките фактори, които могат да ни се изпречат по пътя към целта като отлагане, страх, песимизъм и др. …към статията …

Прочети:  Професионалният коуч е основна част от коучинга
Професионалният коуч не дава готови решения или модели, не наставлява и поучава и не дава съвети.
Професионалният коуч вярва в знанието на клиента, относно всички отговори, които търси, дори и да изглеждат неясни или дълбоко скрити вътре в него. …към статията …

Можете да прочетете за коучинга ТУК

Facebook Comments