Декември 2017

Дата: 06.12.2017 г
Тема: Емоционална интелигентност.
Как да разпознаваме емоциите си и как да използваме емоционалната информация, за да ръководим мислите и поведението си?
Гост-лектор : Цветелина Гюрова
КЪДЕ: Зала ЕРАТО, София, бул. „Витоша“ 164
КОГА: 6-ти декември, 2017г. (сряда); РЕГИСТРАЦИЯ: 18:40 – 18:50 ч. НАЧАЛО: 19:00 ч
Организатор: Sofia Coaching Support Group

ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ e задължителна!

Резервирай тук

Описание: Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че коефициентът на емоционална интелигентност е по-важен за успеха в живота и бизнеса от коефициента за интелигентност. Емоционалната интелигентност е особено важно умение за лидери и хора от помагащите професии, като им дава възможност да разберат по-добре себе си и хората, с които работят. Тя също им помага да запазят ентусиазма и увереността си и да споделят тази визия с последователи и клиенти.

По време на презентацията ще бъдат дискутирани въпроси като:
• Същност и структура на емоционалната интелигентност
• Значение на емоционалната интелигентност в професионален и личен план
• Видове емоции и тяхното разпознаване
• Социална компетентност и социални умения
• Емпатия-съпреживяване и уважение към модела за света на околните
• Въздействие върху другите и ефективност на взаимодействието

Facebook Comments